Sportovní Kotel

V příloze máte připravenou sportovní vycházku na KOTEL
 

Kontakt

Dům dětí a mládeže Rokycany Čechova 1155
337 01 Rokycany
371 722 618 ředitelna
371 720 732 účetní

E-podatelna
info@ddmrokycany.cz